Совети за гуми

1. ИЗБОР НА ГУМИ

Изборот на гуми мора да биде во согласност со законските одредби и мора да се монтираат како што е пропишано. Препорачуваме да се користат ист тип на гуми на иста осовина. Типот на гумите се разликуваат во:

 • Производителот,
 • Ознака за големина на гумите
 • Категорија на употреба (нормална употреба на пат, снег, дожд, привремена употреба итн.)
 • Структура (дијагонални, радијални, ранфлет)
 • Брзински индекс
 • Индекс на носивост
 • Ширина на гумата

При купувањето гуми, се внимава на потеклото. Во секој случај, гумата мора да биде заверена пред инсталацијата на професионалец. Привремената резервна гума не треба да се користи долгорочно или повеќе од максималната брзина наведена на гума или тркало. Таа треба да се користи само во согласност со инструкциите на производителот на гуми и возила. Треба да се внимава кога се вози со привремено резервно тркало, бидејќи тоа би можело да влијае на управувањето на возилото.

2. КОРИСТЕЊЕ НА ГУМИ

Никогаш не користете гума која нема технички податоци, и која не е хомологирана. Поставување на несоодветни или невообичаени гуми може да влијае на геометријата и перформансите на гумите. Несоодветна употреба или несоодветен избор на гуми, исто така, може да придонесе предвремено абење на одредени механички делови.

Нови гуми монтажа - НАЗАД

Кога купувате само две гуми, Мишелин препорачува нови или помалку истрошените гуми да се монтираат на задната оска за поголема безбедност и подобра контрола на возилото. Ова се однесува на возила со иста големина на гумите на предната и задната осовина. Осигурајте се дека притисокот во гумите е во согласност со препораките на производителот на возилото.

Посебни случаи:

Возила со погон на сите 4 тркала:

Мишелин, и производителите на автомобили, препорачуваат употреба на четири идентични гуми на возила со погон на 4 тркала (иста големина, ист производ), без оглед на 4x4 систем. Треба да ги следат препораките на производителот на возилото. Тоа е затоа што разликата во обем помеѓу предните и задните гуми може да предизвика оштетување на преносот: пр. вратило во случај 4x2 , 4x4 возила со селективен пренос или централен диференцијал во случај на постојана или полу-постојан 4x4 пренос. За да се изедначат предните и задните гуми, се препорачува замена на сите четири гуми.

Периодично гумите се ротираат меѓу предната и задната оска во согласност со препораките на производителот на возилото. Исто така, ако притисокот во гумите не се одржува на ниво препорачано од страна на производителот на возилото, ќе има мали разлики во степенот на тркалање, кој може да доведе до предвремено оштетување.

3. КОГА СЕ РАЗГЛЕДУВА ЗАМЕНА НА ЕДНА ДИМЕНЗИЈА ЗА ДРУГА, МОРА ДА СЕ ЗАДРЖИ ИСТИОТ ДИЈАМЕТАР НА ГУМИТЕ, (ИНДЕКСИ БРЗИНА И ОПТОВАРУВАЊЕ МОРА ДА БИДЕ ЕДНАКВА ИЛИ ПОГОЛЕМА ОД ОРИГИНАЛНАТА ГУМА)

Кога се размислува за таква промена, се бараат совети од специјалисти за гуми. Ако возилото се паркира за подолг период, не ги оставајте вашите гуми недопумпани и секогаш проверете го притисокот пред следната употреба на возилото. Гумите треба да се заштитат од УВ зрачење и да се избегне допир со влажни површини,користете полици за складирање на гуми. Редовна проверка на состојба на шарата и страничните ѕидови (распаѓање, разделување, итн.) состојба на тркалата и вентили од страна на специјалисти за гуми.

ЗАБЕЛЕШКА: За притисоци над 4,5 бар или 450 kPa треба да се користи метален вентил.

4. МОНТАЖА

Правилната инсталација, се врши во согласност со препорачаните оперативни процедури и во согласност со правилата за безбедност, обезбедена заштита на луѓето и материјалите за да се овозможи експлоатација на гумите. Неквалитетна инсталација може да предизвика оштетување на гумата, возилото или луѓето па дури и фатални повреди. Затоа е важно дека овие операции извршени од луѓе кои се обучени и имаат соодветна опрема на располагање.

5. ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Складирањето треба да биде:

 • Во областите кои се добро проветрени, сува и умерена температура, заштитени од директно сонце и лошите временски услови,
 • Далеку од сите хемиски супстанции, или јаглеводородни растворувачи.
 • Далеку од предмети кои би можеле да оштетат гумата (остар метал, дрво и сл.)
 • Далеку од сите извори на топлина, пламен, жешки предмети, материјали кои предизвика искра или електрични празнење и сите извори на озон (трансформатори, електрични мотори, машина за лемење, итн.).
 • После 4 недели, гумите мора да се прередат...

Кога гумите се монтирани на тркала, тие мора да се чуваат напумпани, во исправена или лежечка положба.

6. ДОЛГОРОЧНО ЧУВАЊЕ

Гумите треба да се чуваат вертикално подигнати на полица најмалку 10 см од подот. Со цел да се избегне оштетување, гумите треба да се ротираат еднаш месечно. Гумите мора детално да се прегледаат (внатре / надвор) од страна на професионалци.

7. KОНТРОЛА НА ПОТРОШЕНОСТ

Инспекција секогаш треба да се направи во повеќе места на гумите. Оваа проверка може да се врши со помош на комплет за мерење длабочина на шара. Ако ја надминува технички граница, гумата мора да биде заменета. Советувајте се со стручни лица во случај на абнормално трошење или разлики во трошењето помеѓу двете гуми на иста осовина. Со оглед на тоа гумата природно губи малку притисок, тоа бара периодично допумпување. Проверка мора да се изврши на сите гуми (вклучувајќи го и резервното тркало ако постои). Употреба на гуми, кои не се напумпани води до абнормално зголемување на температура и може да резултира во оштетување на внатрешните компоненти на гумата. Оваа штета е непоправлива и може да предизвика пукање на гумата, со последиците од возење. Нискиот притисок, исто така го зголемува ризикот од лизгање.

Пренапумапани гуми може да предизвикаат брзо и нерегуларно абење. Затоа се препорачува да се провери притисокот кога пневматиците се ладни, aко проверката е по возење, гумите се топли. Се должи на зголемување на порастот на температурата на притисок, кај топли гуми никогаш не треба да се испразни притисокот во гумите, односно треба да се намали во согласност со препораките на производителот. Ако притисокот се мери на топли гуми, се препорачува притисок 0,3 бари. Во сите случаи, притисокот треба да биде како што е препорачано од производителот на возилото или производителот на гуми.

8. ПОПРАВКА

Сите поправки мора да се вршат од страна на обучен и квалификуван кадар. Поправка треба да се направи по темелно разгледување на гумата од страна на професионалец. Затоа е потребно да се процени состојбата и дали е потребна поправка. Во случај на инјектирање на запечатување (директна пена) преку вентилот, може да биде само делумно и привремено решение. Овие производи може да предизвикаат проблеми кај вентилот, сензор за притисок, итн. Од голема важност е да се следат препораките на производителот. Во овој случај мора да се консултираат со стручни лица и да се провери гумата дали е можно да се поправи. Мишелин не препорачува поправка на гума, без демонтирање на надворешната гума од тркалото, така што е можно да се провери секое внатрешно оштетување на гумите или соодветност за понатамошна употреба.

9. ЖИВОТНИОТ ВЕК

Гумите се направени од различни материјали и гумени соединенија, што е од суштинско значење за нивните перформанси. Постојат многу фактори, како што се климатските услови, услови на чување и работење (оптоварување, брзина, работен притисок, одржување, итн.), каде што гумите се изложени за време на нивниот живот. Овие фактори на стареење се многу различни и тоа е невозможно точно да се предвиди животниот век на гумите. Затоа и покрај редовните проверки од страна на возачот, се препорачуваат редовни проверки на гумите од страна на квалификувани работници, кои ќе утврдат дали гумата уште може да се користи.

Како мерка на претпазливост, дури и ако нивната состојба се чини дека е добра, Мишелин препорачува замена на гумите после 10 години или повеќе од датумот на производство и секако после 5 год. контрола од професионалци. Датумот на производство на гуми е определен во последните неколку броја на местото кај кодот, почнувајќи со ДОТ. На пример, код кој завршува со "2306" покажува дека гумата е направена 23 недела во 2006 година. Непочитувањето на овие препораки може да наштети на перформансите на возилото и може да предизвика проблеми во управувањето и/или дефект на гумата што доведува до ризик за безбедноста на клиентите и на трети лица. Мишелин во никој случај нема да биде одговорен за штетите кои произлегуваат од неодговорноста и непочитување на правилата.