Индекси за брзина

Индексот за брзина означува максимална брзина во км/ч за гумата која е тестирана. Никогаш немојте да монтирате гума со понизок индекс за брзина од пропишаниот за вашето возило.

Индекс Км/ч Индекс Км/ч
N 150 H 210
Q 160 V 240
R 170 W 270
S 180 Y 300
T 190 ZR Преку 240
U 200

Индекси за тежина

Индекс за тежина ја дефинира носивоста на гумата во следната табела. Ова е максимално дозволена носивост за една гума, за возила со 4 гуми треба да се помножи со 4 за да се добие вкупна носивост.

Индекс Носивост [кг] Индекс Носивост [кг]
71 345 91 615
72 355 92 630
73 365 93 650
74 375 94 670
75 387 95 690
76 400 96 710
77 412 97 730
78 425 98 750
79 437 99 775
80 450 100 800
81 462 101 825
82 475 102 850
83 487 103 875
84 500 104 900
85 515 105 925
86 530 106 950
87 545 107 975
88 560 108 1000
89 580 109 1030
90 600 110 1060