Кога и зошто да се центрира возилото еднаш годишно?

Имајќи ги предвид условите на нашите патишта тимот на Олимпико препорачува подесување на геометријата еднаш годишно или на секои изминати 10.000 км.

Нарушената геометрија на тркалата се манифестира и преку бегање на возилото од задената насока на движење, тресење при одредена брзина и нерамномерно трошење на пневматиците.

Исто така проверката и подесувањето на геометријата на тркалата се прават задолжително после сообраќајна незгода, извршени лимаро фарбарски интервенции или по сервис на возилото.