Кога треба да се провери и напумпа резервната гума?

Резервното тркало треба да се проверува еднаш годишно, поради природно испуштање воздух.