Сервисни услуги

  • Промена на сите филтри (полен, масло, гориво, воздух)
  • Промена на масло (PAKELO, CASTROL, MOBIL, ARAL, TOTAL, ELF, SELENIA)
  • Проверка и промена на кочиони плочки и јабучици
  • Проверка и промена на сите видови спони и јабучици
  • Проверка и промена на светлосната сигнализација
  • Проверка, рециклирање и промена на фреон на клима во возилото

*сите потребни делови можеме да ги набавиме*