Пополнете ја нашата анкетаСервисни услуги

  • Промена на масло  и филтри (полен, масло, гориво, воздух)
  • Проверка и промена на кочиони плочки 
  • Проверка и промена на сите видови спони и јабучици
  • Проверка и промена на светлосната сигнализација
  • Проверка, рециклирање и промена на фреон на клима во возилото

*сите потребни делови можеме да ги набавиме*