Пополнете ја нашата анкетаХотел за гуми

Како дел од своите услуги, при промена на гумите за соодветна сезона, ОЛИМПИКО на своите клиенти им нуди да ги остават гумите во нашиот центар на чување по стандардизирани услови.

Складирањето треба да биде во согласност со таквите услови:

    - Во просторија која што е добро проветрена, со сува и умерена температура, заштитена од директна изложеност на сонце и од лоши временски услови

    - Далеку од сите хемиски супстанции или јаглеводородни растворувачи

    - Далеку од предмети кои би можеле да ги оштетат гумите 

    - Далеку од сите извори на топлина, пламен, жешки предмети, материјали кои што предизвикуваат искра или електрично празнење и сите извори на озон (трансформатори, електрични мотори, машина за лемење и слично)

    - Гумите се чуваат напумпани, во исправена или во лежечка положба