Што значи тежинскиот индекс?

Тежинскиот индекс ја претставува максималната тежина што гумата може да ја издржи при одредена брзина.

Пример: 195/60R15  88Q

Последната бројчана ознака (88) го претставува тежинскиот индекс на дадената гума, oдносно максималната  тежина што гумата може да ја издржи при одредена брзина, која е назначена на гумата со брзинскиот индекс. Во овој случај, Q – брзински индекс на гумата (160км/ч), а тежинскиот индекс 88 означува дека гумата може да издржи максимална тежина 560кг при брзина од 160км/ч.

Во продолжение се дадени вредностите за секој од тежинските индекси: