Што значи брзинскиот индекс?

Брзинскиот индекс ја определува максималната брзина што може да ја издржи гумата при максимално дозволено тежинско оптеретување.

Пример: 195/60R15  88Q

Последната ознака Q го претставува брзинскиот индекс, односно, максималната брзина што гумата може да ја издржи при максимално дозволено тежинско оптоварување е 160км/ч.

Стандардизираните ознаки за брзинските индекси на гумите се дадени во продолжение: