Кога и зошто треба да се ротираат гумите?

Гумите треба да се ротираат приближно на секои  7.000 до 10.000 км. Предните гуми побрзо се трошат од задните, но ако често се менува нивната положба тогаш ќе има рамномерна потрошувачка и ќе се постигне максималниот век на траење. Други причини зошто да се ротираат гумите се: ако се слуша зуење, ако се вози често на долги релации и ако се носи тежок товар. После секоја ротација гумите треба да се балансираат.