Зошто да се одлучите за нашиот хотел за гуми?

При промена на гумите за соодветна сезона, ОЛИМПИКО на своите клиенти им нуди да ги остават гумите во нашиот центар на чување по стандардизирани услови. Гумите кај нас се чуваат во соодветни услови, во исправена или во лежечка положба, на суво и ладно место, далеку од сите хемиски супстанции или јаглеводородни растворувачи.