Како да се чуваат гумите во домашни услови?

Гумите треба да се чуваат вертикално подигнати на полица најмалку 10 см од подот. Со цел да се избегне оштетување, гумите треба да се ротираат еднаш месечно. Мора детално да се прегледаат (внатре / надвор) од страна на професионалци.

Складирањето треба да биде во сува просторија со умерена температура, без директна светлина, далеку од хемиски супстанции.