Совети

Што значи тежинскиот индекс? -

Што значи брзинскиот индекс? -

Како да препознаете вистинска зимска гума -

Вистинските зимски гуми, кои носат ознаки M + S и 3PSMF, даваат значаен придонес во безбедноста во зимски услови...