ОЛИМПИКО АСИСТЕНЦИЈА

Кога и како можат да се користат услугите? Едноставност на процесот. Во случај возилото да не е подвижно или не може безбедно да се управува со истото, за организирање на услугата помош на пат, доволно е да се јавите во КОНТАКТ ЦЕНТАР ОЛИМПИКО АСИСТЕНЦИЈА

Помош на пат пакет - Mакедонија

Помош на пат пакет - Европа